adres koresp.: ul. Nowowiejska 12, 86-065 Lisi Ogon
tel: 506 612 054
daniel.cicho@gmail.com


Kalendarium 2020/21                                        

___________________________________________________

3 października 2020, godz. 10.00-17.00 - Ekspozycja 1 Tym

Wykł: J. West - Miejsce: Mogilno, ul. Ogrodowa 7b

____________________________________________

14 listopada 2020, godz.12.00-18.00 

"Boża epopeja w pięciu aktach"

Wykł: S. Białecki, Miejsce: Moglino, ul. Ogrodowa 7b

_______________________________________________________________

21 listopada, godz. 15.00-19.00 - Podstawy chrześcijańskiej służby (Cz.1)

Wykł: D. Cichocki: K.E.Ch. Włocławek, ul. Zdrojowa 14

_______________________________________________________________

12 grudnia, godz. 18 - spotkanie braterskie

Wykł: D. Cichocki, Miejsce: K.E.Ch. Łódź, ul. Młynarska 64

_______________________________________________________________

19 grudnia, godz. 15.00-18.00 - Podstawy chrześcijańskiej Służby (Cz.2)

Wykł: D. Cichocki, Miejsce: K.E.Ch. Włocławek, ul. Zdrojowa 14

_______________________________________________________________

   

Zapraszamy!!!

  

"Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne" (1 Tym 4,15). 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O Seminarium

  1. Cele
  2. Status prawny
  3. Wsparcie - konto bankowe
  4. Wykładowcy
  5. Zasady wiary
  6. Rekrutacja: Zgłoszenie uczestnictwa