adres koresp.: ul. Nowowiejska 12, 86-065 Lisi Ogon
tel: 506 612 054
daniel.cicho@gmail.com

 

aby chwalić Boga przez czynienie uczniów

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

           

NAJBLIŻSZY ZJAZD STUDIÓW ZAOCZNYCH:

Termin: 16 listopada, godz. 10.00-18.00

Miejsce: Misja Chrześcijańska DAR, ul. Ogrodowa 7b, Mogilno

Temat: Ewangelizacja

Wykładowca: Henryk Dedo, Prezes Fundacji Głos Ewangelii 

 

 

Zapr aszamy!

 

O Seminarium

  1. Cele
  2. Status prawny
  3. Wsparcie - konto bankowe
  4. Wykładowcy
  5. Zasady wiary
  6. Rekrutacja: Zgłoszenie uczestnictwa

"O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich" (1 Tm 4:15).