adres koresp.: ul. Nowowiejska 12, 86-065 Lisi Ogon
tel: 506 612 054
daniel.cicho@gmail.com

Witamy na stronie Seminarium Biblijnego   

O Seminarium

  1. Cele
  2. Status prawny
  3. Wsparcie - konto bankowe
  4. Wykładowcy
  5. Zasady wiary
  6. Rekrutacja: Zgłoszenie uczestnictwa

"O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich" (1 Tm 4:15).