adres koresp.: ul. Nowowiejska 12, 86-065 Lisi Ogon
tel: 506 612 054
daniel.cicho@gmail.com

 

aby chwalić Boga przez czynienie uczniów

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________         

NAJBLIŻSZY ZJAZD STUDIÓW ZAOCZNYCH:

Termin: 15 lutego 2020, godz. 10.30-18.000

Temat: List do Filipian - "Żyć najlepiej"

Wykładowca: Pastor David Saunders (Wielka Brytania)

Miejsce: Misja Chrześcijańska DAR,ul. Ogrodowa 7b, Mogilno  

 

  

Zapr aszamy!

 

O Seminarium

  1. Cele
  2. Status prawny
  3. Wsparcie - konto bankowe
  4. Wykładowcy
  5. Zasady wiary
  6. Rekrutacja: Zgłoszenie uczestnictwa

"O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich" (1 Tm 4:15).