ul. Czerwonego Krzyża 46, 85-338 Bydgoszcz
tel/fax: (052) 379-90-74, biuro: (052) 373-40-13
daniel.cicho@gmail.com

BRATERSKA SZKOŁA BIBLIJNA

Większość z nas, mężczyzn, Pan Bóg powołał do wypełnienia szczególnej, i tylko nam powierzonej roli bycia dla kogoś ojcem, mężem, bratem, przewodnikiem, pasterzem. Dobro rodziny, małżeństwa, kościoła, wspólnot, w których funkcjonujemy zależy w wielkiej mierze od tego jak rzetelnie, gorliwie i odpowiedzialnie wypełniamy powierzone nam męskie zadania. Na naszych wspólnych spotkaniach przygladamy się życiu i służbie powołanych mężów Bożych, opisanych na kartach Słowa Bożego, aby uczyć się dzieła Bożego, unikać błędów, i, rozpatrując koniec ich życia, naśladować wiarę ich (Heb 13:7).

Spotkania odbywają się cyklicznie raz w miesiącu według ustalonego terminarza:

 

aby chwalić Boga
                      przez czynienie uczniów