adres koresp.: ul. Nowowiejska 12, 86-065 Lisi Ogon
tel: 506 612 054
daniel.cicho@gmail.com

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE LICENCJACKIE (SUL)

 

 1. Na bazie 3-letnich studiów w Seminarium KE istnieje możliwość dalszego kształcenia na rocznych Studiach Uzupełniających w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie i uzyskania tytułu zawodowego licencjata. Po zaliczeniu w WBST przedmiotów nie przewidzianych w programie SKE, a niezbędnych w przypadku kształcenia na poziomie studiów wyższych, adept studiów uzupełniających przystępuje do napisania pracy licencjackiej, jej obrony, w wyniku czego otrzyma tytuł zawodowy licencjata teologii baptystycznej.
 2. Licencjat uprawnia do kontynuowania edukacji na poziomie studiów magisterskich. Przed absolwentami SKE stoi więc możliwość podjęcia studiów w uczelniach akademickich i uzyskanie magisterium. Absolwenci Studiów Uzupełniających mogą odbywać studia magisterskie w różnych placówkach w kraju i za granicą: m.in. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
 3. Warunki przyjęcia na studia uzupełniające licencjackie:
  • Świadomość powołania do służby w Kościele;
  • Wypełnienie formularza zgłoszenia;
  • Dostarczenie trzech zdjęć;
  • Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  • Przedłożenie indeksu bądź innego dokumentu przedstawiającego zaliczone przedmioty w ukończonej szkole biblijnej;
  • Uzyskanie dwóch rekomendacji: pastora lub przełożonego zboru oraz innej osoby dojrzałej w wierze;
  • Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej;
  • Przyjęcie do wiadomości i zaakceptowanie regulaminu studiów.
  • Dopełnienie wszystkich formalności w wyznaczonym przez Seminarium terminie.
 4. Opłata:

  Studia licencjackie 3-letnie: 2700 za rok.

  Opłata za zakwaterowanie wynosi 1650 zł za rok (w tym posiłki + nocleg).