ul. Czerwonego Krzyża 46, 85-338 Bydgoszcz
tel/fax: (052) 379-90-74, biuro: (052) 373-40-13
daniel.cicho@gmail.com

STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE LICENCJACKIE (SUL)

 

 1. Na bazie 3-letnich studiów w Seminarium KE istnieje możliwość dalszego kształcenia na rocznych Studiach Uzupełniających w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie i uzyskania tytułu zawodowego licencjata. Po zaliczeniu w WBST przedmiotów nie przewidzianych w programie SKE, a niezbędnych w przypadku kształcenia na poziomie studiów wyższych, adept studiów uzupełniających przystępuje do napisania pracy licencjackiej, jej obrony, w wyniku czego otrzyma tytuł zawodowy licencjata teologii baptystycznej.
 2. Licencjat uprawnia do kontynuowania edukacji na poziomie studiów magisterskich. Przed absolwentami SKE stoi więc możliwość podjęcia studiów w uczelniach akademickich i uzyskanie magisterium. Absolwenci Studiów Uzupełniających mogą odbywać studia magisterskie w różnych placówkach w kraju i za granicą: m.in. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
 3. Warunki przyjęcia na studia uzupełniające licencjackie:
  • Świadomość powołania do służby w Kościele;
  • Wypełnienie formularza zgłoszenia;
  • Dostarczenie trzech zdjęć;
  • Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  • Przedłożenie indeksu bądź innego dokumentu przedstawiającego zaliczone przedmioty w ukończonej szkole biblijnej;
  • Uzyskanie dwóch rekomendacji: pastora lub przełożonego zboru oraz innej osoby dojrzałej w wierze;
  • Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej;
  • Przyjęcie do wiadomości i zaakceptowanie regulaminu studiów.
  • Dopełnienie wszystkich formalności w wyznaczonym przez Seminarium terminie.
 4. Opłata za studia wynosi 1500 zł za semestr (3000 zł za cały rok). Płatne przed rozpoczęciem semestru. W ramach opłaty za studia Seminarium zapewnia nocleg oraz wyżywienie. Opcja bez noclegów i wyżywienia wynosi 900 zł za semestr (1800 za cały rok). Zobacz więcej www.wbst.edu.pl