adres koresp.: ul. Nowowiejska 12, 86-065 Lisi Ogon
tel: 506 612 054
daniel.cicho@gmail.com

Zdjęcia z zajęć

 10.201910.2019

 

  

  

Wykłady - 2008/2009
Wrzesień 2008 - Przywództwo na podstawie Księgi Nehemiasza
Wykładowca - pastor David Saunders

  

Październik 2008 - Zdrowie i rozwój Kościoła
Wykładowca - pastor Andrzej Bajeński

  

Wykłady - 2007/2008
Październik 2007 - Teologia NT (Harmonia Ewangelii)
Wykładowca - pastor David Saunders

 

  

Styczeń 2008 - Profilaktyka społeczna
Wykładowca - Pastor Tomasz Chyłka

 

Marzec 2008 - Chrześcijańska Edukacja
Wykładowca - dr Harvey Martin

  

Kwiecień 2008 - Duszpasterstwo rodzinne
Wykładowca - Arthur Cornell

  

Maj 2008 - Etyka
Wykładowca - Pastor David Poysti