ul. Czerwonego Krzyża 46, 85-338 Bydgoszcz
tel/fax: (052) 379-90-74, biuro: (052) 373-40-13
daniel.cicho@gmail.com

Wsparcie - konto bankowe

Seminarium utrzymuje się z dochodów uzyskanych z dobrowolnych opłat za szkolenia oraz ofiar i darowizn. Można je wpłacać do kasy Seminarium lub na poniższy numer konta bankowego:

03 1020 1475 0000 8802 0088 2084

PKO BP, Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Seminarium Kościoła Ewangelicznego w RP
ul. Czerwonego Krzyża 46, 85-338 Bydgoszcz