adres koresp.: ul. Nowowiejska 12, 86-065 Lisi Ogon
tel: 506 612 054
daniel.cicho@gmail.com

Wsparcie - konto bankowe

Seminarium utrzymuje się z dochodów uzyskanych z dobrowolnych opłat za szkolenia oraz ofiar i darowizn. Można je wpłacać na poniższy numer konta bankowego:

03 1020 1475 0000 8802 0088 2084

PKO BP, Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Seminarium Kościoła Ewangelicznego w RP