adres koresp.: ul. Nowowiejska 12, 86-065 Lisi Ogon
tel: 506 612 054
daniel.cicho@gmail.com

Cele

Celem działalności Seminarium jest "przygotowywanie świętych do dzieła posługiwania" (Ef 4:12), a mottem słowa apostoła Pawła: "Mając te pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa" (Fil 1:6).

Absolwenci Seminarium obecnie angażują się w następujących dziedzinach służby kościoła: Pastorstwo, Uczniostwo, Mentorstwo, Trenerstwo, Przywództwo, Duszpasterstwo, Poradnictwo biblijne, Poradnictwo rodzinne, Praca młodzieżowa, Kaznodziejstwo, Ewangelizacja, Nauczanie Słowa Bożego, Studium biblijne, Grupy domowe, Prowadzenie punktów katechetycznych, Zakładanie zborów, Służba więzienna, Profilaktyka uzależnień, Służba muzyczna, Obozy biblijne, Działalność wydawnicza.