ul. Czerwonego Krzyża 46, 85-338 Bydgoszcz
tel/fax: (052) 379-90-74, biuro: (052) 373-40-13
daniel.cicho@gmail.com

Warunki rekrutacyjne

 

  1. Uznawanie Pisma Świętego za jedyny, natchniony przez Boga, autorytet w sprawach wiary i życia.
  2. Uznawanie zasad normatywnych dla Seminarium.
  3. Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.