adres koresp.: ul. Nowowiejska 12, 86-065 Lisi Ogon
tel: 506 612 054
daniel.cicho@gmail.com

Warunki rekrutacyjne

 

  1. Uznawanie Pisma Świętego za jedyny, natchniony przez Boga, autorytet w sprawach wiary i życia.
  2. Uznawanie zasad normatywnych dla Seminarium.
  3. Złożenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.