adres koresp.: ul. Nowowiejska 12, 86-065 Lisi Ogon
tel: 506 612 054
daniel.cicho@gmail.com

Zasady wiary

Wierzym y w:

 1. Nieomylność i wystarczalność Pisma Świętego, jako Słowa Bożego stanowiącego jedyny, werbalnie natchniony przez Boga autorytet w sprawach wiary i życia. Pismo Święte składa się z 66 ksiąg, zawartych w Starym i Nowym Testamencie (2Tym 3:16-17; 2Pt 2:19-21).
 2. Jedynego Boga odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
 3. Jezusa Chrystusa, Boga objawionego w ciele, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii dziewicy, jego bezgrzeszne ży
 4. cie i odkupieńczą śmierć na krzyżu za grzechy świata, Jego zmartwychwstanie, wniebowzięcie o powtórne przyjście.
 5. Zbawienie grzesznego człowieka przez wiarę w odkupieńczą śmierć Jezusa Chrystusa, z łaski niezależnie od uczynków (J. 3:1)
 6. Konieczność nawrócenia się, pokuty za grzechy, odrodzenia przez Słowo Boże i Ducha Świętego, przyjęcie chrztu wiary przez zanurzenie oraz uznanie, że miłość Boga i bliźniego jest podstawą życia chrześcijańskiego.
 7. Ducha Świętego, dokonującego duchowego odrodzenia człowieka, zamieszkującego w nim i uzdalniającego go do świętego życia i służby. Chrzest w Duchu Świętym ma miejsce zawsze w tym samym czasie (Rz. 8:9, 1 Kor. 12:13, Gal. 3:26-28).
 8. W powszechny, apostolski Kościół, do którego należą nawróceni i odrodzeni wszystkich wieków, ze wszystkich narodów. Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Chrystus jest Głową i Panem Kościoła, zbudowanego na fundamencie apostołów i proroków (Ef. 2:20). Celem Kościoła jest głoszenie Dobrej Nowiny i czynienie uczniami wszystkie narody (Mat. 28:19-20).
 9. Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących(1 Pt 2:9-10).
 10. Aktualność Wieczerzy Pańskiej pod dwiema postaciami, chleba i wina, jako pamiątki ofiary Pana Jezusa Chrystusa.
 11. Powszechne zmartwychwstanie i życie wieczne jako dar Bożego miłosierdzia oraz wieczne potępienie jako wyraz Bożej sprawiedliwości.