adres koresp.: ul. Nowowiejska 12, 86-065 Lisi Ogon
tel: 506 612 054
daniel.cicho@gmail.com

Wykładowcy

Wykładowcy krajowi

Prezbiter Andrzej Bajeński - Wspólnota Kościołów Chrystusowych. Prowadzi zajęcia z Eklezjologii.
Pastor Tomasz Chyłka – KECH, terapeuta d/s uzależnień. Prowadzi zajęcia z Uczniostwa oraz Profilaktyki społecznej.
mgr Henryk Dedo – prezes Fundacji Głos Ewangelii. Prowadzi zajęcia z Ewangelizacji oraz Hermeneutyki.
mgr Sławomir Foks – prowadzi zajęcia z zakresu: Homiletyki, Wstępu do NT, Języka hebrajskiego i greckiego. Pastor warszawskiego zboru KECH.
dr Andrzej Kluczyński – wykładowca ChAT (Chrześcijańska Akademia Teologiczna). Wykłada Teologię Starego Testamentu.
dr Janusz Kucharczyk – wykładowca WBST. Wykładane przez niego przedmioty to: Wprowadzenie do filozofii oraz Wprowadzenie do psychologii.
Kaznodzieja Szymon Matusiak - kaznodzieja KECh. Prowadzi zajęcia z Religiologii.
dr Andrzej Seweryn – rektor Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego. Jego dziedziny wykładowe to Prawo wyznaniowe, Homiletyka oraz Małżeństwo i rodzina,
mgr Daniel Cichocki - Dyrektor SKE - prowadzi zajęcia z zakresu: Homiletyki, Przywództwa, Mentorstwa, Duszpasterstwa, Wstępu do Starego Testamentu, Dogmatyki.

Wykładowcy zagraniczni

dr Russel Berg – pastor Wolnego Kościoła Ewangelicznego, USA. Prowadzi zajęcia z Teologii pastoralnej oraz Listów Piotra.
dr John Birnie - dyrektor misyjny Slavic Gospel Association (SGA). Wykłada Przegląd Starego Testamentu oraz Ewangelizację.
Andrew Coleclough, M.Ed - Slavic Gospel Association (SGA). Przedmioty wykładowe: Egzegeza Nowego Testamentu.
Artur Cornell, M.Th. – SGA – Wielka Brytania. Prowadzi zajęcia z Duszpasterstwa oraz Apologetyki.
dr Jackie Hughes – pastor Kościoła Baptystycznego, Irlandia Pn. Prowadzi zajęcia z Homiletyki, Eschatologii oraz Egzegezy Nowego Testamentu.
dr Mickey Klink - wykładowca Nowego Testamentu w Biola University i Talbot School of Theology (USA). Jego przedmioty wykładowe to: Wprowadzenie do Nowego Testamentu oraz Egzegeza Ewangelii Jana.
dr Harvey Martin –pastor EFCA, profesor Northwestern College, USA. Wykłada Syntezę biblijną, Metody studiowania Biblii, Poradnictwo biblijne oraz Dogmatykę.
Bill Patterson - Slavic Gospel Association (SGA). Przedmioty wykładowe: Uczniostwo, Homiletyka, Hermeneutyka, Egzegeza Nowego Testamentu.
dr David Poysti – pastor Wolnego Kościoła Ewangelicznego, Niemcy. Prowadzi zajęcia z Przywództwa, Etyki biblijnej, Religiologii, Eklezjologii, Historii Protestantyzmu oraz Coachingu.
dr David Saunders – pastor Kościoła Kongregacjonalnego, Wielka Brytania. Prowadzi zajęcia z Wstępu do Startego Testamentu, Wstępu do NT oraz Historii przebudzeń.
dr William Smylie – Slavic Gospel Association (SGA), Wielka Brytania. Prowadzi zajęcia z Misjologii.